درباره ما

نشر لوح دانش از سال 1377 فعالیت فرهنگی خود را در حوزه کودک و نوجوان آغاز کرد. شروع کار این انتشارات معطوف به نیاز بازار بوده ولی پس از سال 1384 با هدف آشنایی کودکان و نونهالان این مرز و بوم با اسوه های دینی و داستان ها و اشعار بومی-ملی دست به تولید آثار مختلف کرده است 
همچنین به منظور ارتقاء بار آموزشی برخی از عناوین خود، اقدام به نشر دو زبانه آن ها نمود. انتشارات لوح دانش با بهره گیری از عناصر حرفه ای تولید بسته ی فرهنگی از سال 84 به بعد خط مشی جدیدی را برای خود تعریف کرد 
واحد تولید این انتشارات با علم به این که معرفی یک اثر متعالی فرهنگی نه تنها تاثیر مستقیم در ذوق، خلاقیت و بینش بصری - ادبی کودکان دارد بلکه ایجاد روحیه ی اشاعه و اعتلای فرهنگ در کودکان را باعث می شود، برنامه سالانه تولید خود را تهیه می کند